I WAS                       SO STILL YOU WERE SO                                                           MOVING AND             THE WATER                                                                                       CAME OVER BOTH OF US                                                                       

                                                             reagensrør, lim, farget fluorvann                                                                                                                                   

Maleri og installasjon i bakgrunn er av Marthe Andersen